Bildkonst

Brännkyrka skolarkiv, frihandsteckningar

"Allraförsta försöket i Frihandsteckning". 122 bilder.