Foto
Fotograf: Kjellström, John. Stockholms stadsmuseum

Danmarks ambassadör Knud Aage Monrad-Hansen i sjuglasvagnen på väg till Kungliga slottet

Uppdaterad