Foto
Fotograf: Kjellström, John. Stockholms stadsmuseum

Södra Blasieholmshamnen 4b och 6, KAK (Kungliga Automobilklubben). Kurs för pojkar i trafiksäkerhet. Samling kring en modell över Stockholm

Uppdaterad