Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Svea Artilleriregemente, Pjäsavdelningen. En lastbil kör ut en kanon på ett fält

Uppdaterad