Foto

Svea Artilleriregemente, Pjäsavdelningen. En lastbil kör ut en kanon på ett fält