Foto
Fotograf: Blomquist, Åke. Stadsmuseet i Stockholm

Stadsgården. Turistfartyget Stella Polaris lägger till. Fartyget används enbart för kryssningar, och turen har våra skandinaviska huvudstäder som mål

Uppdaterad