En fotograf, en kamera på stativ, en tårta på ett bord.
Foto
Fotograf: Ehnemark, Jan. Stockholms stadsmuseum

Fotografen Kerstin Bernhard fotograferar en tårta under Svenska Fotografers Förbunds kongress, med temat färgfotografi

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad