Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stockholms stadsmuseum

Anläggningsarbeten för Hamngatans nya sträckning mot Sergels torg

Uppdaterad