Foto

Anläggningsarbeten för Hamngatans nya sträckning mot Sergels torg