Foto

Stadsgårdshamnen vintertid. Ånglok, godsvagnar och lyftkranar