Foto

Kungliga Livgardesskvadronens (K1) musikkår till häst blåser in Nationaldagen. De rider söder ut på Vasagatan.