Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Sankt Paulsgatan österut mot Götgatan. Rivning av kv. Saturnus för Södergatans framdragande

Uppdaterad