Foto

Vin- och grosshandlaren Carl Lion var född i Anglais-huset och elev i Carlssons skola på 1890-talet