Foto

G W Linderoths Urfabrik. Exteriör av butiksdelen.

På ett av skyltfönstren står:

"FABRIK
FÖR
ÅNGBÅTS-UR
PENDYLER
ELEKTRISKA-UR
VÄGG-UR
STATIONS-UR
BYGGNADS-UR
TORN-UR"

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

G W Linderoths Urfabrik. Exteriör av butiksdelen vintertid.

G W Linderoths Urfabrik. Exteriör av butiksdelen vintertid.

G W Linderoths Urfabrik. Exteriör av porten till fabriken.

G W Linderoths Urfabrik. Exteriör av porten till fabriken.