Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar. Stockholms stadsmuseum

Fredhälls folkskola (Fredhällsskolan). Skolbarnen lyssnar på statsrådet Weijnes minnestal om Gustaf V i radio

Uppdaterad