Foto

Fredhälls folkskola (Fredhällsskolan). Skolbarnen lyssnar på statsrådet Weijnes minnestal om Gustaf V i radio