Foto

Julskyltning på Nybrogatan

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Julskyltning längs Drottninggatan söderut vid korsningen Kungsgatan med varuhuset PUB. Skyltningen är tillägnad  firandet av Drottninggatans 300-års jubileum, 1637 - 1937.

Julskyltning längs Drottninggatan söderut vid korsningen Kungsgatan med varuhuset PUB. Skyltningen är tillägnad firandet av Drottninggatans 300-års jubileum, 1637 - 1937.