Foto
Upphov: Okänd. Stockholms Företagsminnen

Fartyget Örnen anlöper kajen, där en folkmassa väntar.

Uppdaterad