Foto

Författaren Per Anders Fogelström framför putsad husfasad