Foto

Bondeska palatset, interiör invid trapphuset. I Bondeska palatset finns Högsta Domstolen sedan 1949