Foto

Grupporträtt, pastor primarius Nysström tillsammans med sin familj