I ett gathörn ligger flera små, låga träkåkar runt en innergård. I bakgrunden anas höga, nybyggda stenhus.
Foto
Fotograf: Larssons Ateljé. Stadsmuseet i Stockholm

Hörnet av Artillerigatan och Linnégatan

Året är 1903. Kvarteret Sjöhästens norra del består fortfarande av flera träkåkar runt en gård. Husets fönsterluckor är stängda fast det är mitt på dagen. Två år senare kommer det att stå ett större stenhus på platsen.

Östermalm är en stadsdel som genomgick stora förändringar på 1880- och 1890-talet. Det som skulle blir stadsdelen Östermalm hörde tidigare till Ladugårdslandet. Här dominerade enkla stenhus och dragiga träkåkar. Många av Ladugårdslandets invånare hade koppling till de militära förbanden i närheten. Här bodde också många hantverkare, vilket präglade bebyggelsen.

Omvandlingen skedde främst decennierna före sekelskiftet 1900. Betydligt större, stöddigare och mer påkostade hus uppfördes med industriell teknik och snabb hastighet. Snart hade området en helt annan karaktär. Paradvåningarna haglade, gatorna breddades och de boende blev många fler. Enkla träfasader och tegeltak byttes mot koppartak, stuckatur och marmor. Här och där ett fyrverkeri av byggnadskonst!

Uppdaterad