Foto

Fredsgatan 2, Fritzes C. E. Kungl. Hovbokhandel. Interiör i bokhandeln

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hvar man träffas - julen 1906

Hvar man träffas - julen 1906