Foto

Kammarmusik om kvällen hos grosshandlare Juan Morales