Foto

Trafik på Drottninggatan 1952

Bilden tagen från ett fönster i hotell Regina, rivet 1962