Stort hus med ljus fasad och svart plåttak. I förgrunden en mindre utbyggnad.
Foto

Restaurang Pelikan. Exteriör av restaurangen med rotundan i gjutjärn.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Restaurang Pelikan. Interiör av matsalen. Huset revs 1931.

Restaurang Pelikan. Interiör av matsalen. Huset revs 1931.