Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Katarinatunneln, Stensättning på Götgatan

Tunnelbanebygget 1930-34, efter schaktet grävts utmed Götgatan återställdes gatan och stensattes på nytt. Bilden visar Götgatan mellan Kocksgatan och Åsögatan efter återfyllningen och under stensättning.

Uppdaterad