Foto
Fotograf: Edlund. Stockholms stadsarkiv

Katarinatunneln, Tunnelarbetare!

Tunnelbanebygget 1930-34, arbetarnas löner var dels timlön dels ackordslön. Timlönen 1,60 kr och ackordet 2,75 till 3 kr per timme. En häst och karl erhåller 150 kr var fjortonde dag. Alltså tjänar en karl med häst ca 300 kr och arbetarna ca 500 kr per månad. På bilden syns några av de arbetare som spränger i berget, bilden är tagen samma dag man bröt igenom tunneln.

Uppdaterad