Foto
Fotograf: Ransell, Karl. Stockholms stadsmuseum

Danvikskanalen färdigbyggd. Stadsfullmäktige och andra inbjudna i långt tåg på spång genom kanalen för inspektion

Uppdaterad