Foto
Fotograf: Ehnemark, Jan. Stadsmuseet i Stockholm

Karolinska Institutet, Cellforskningsavdelningen. Docent A. Engström och med.lic. S. Bellman vid apparaturen för röntgenabsorptionsmätning

Uppdaterad