Foto
Fotograf: Karlsson, Yngve. Stadsmuseet i Stockholm

Svärdlångsvägen 14, Årsta gård. En allé har huggits ner inför anläggning av avloppsledning

Uppdaterad