Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Svea Artilleriregemente. Utryckning. Värnpliktiga i civila kläder med texten ""Muck"" och ""Vrålmuck"", samt värnpliktiga i uniform

Uppdaterad