Foto
Upphov: Okänd. Stockholms Företagsminnen

Hotell och Restaurant Reisen. Exteriör, norrifrån. I förgrunden hamnverksamhet.

Uppdaterad