Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stadsmuseet i Stockholm

Nya Sandbergsgatan 1, nuvarande Bjurholmsgatan 1. Portal med portgång till Katarina sjukhus. Elledningar är dragna längs väggen. Dåvarande kv. Plogen, nu kv. Tegen

Uppdaterad