Foto
Fotograf: Påhlman. Stadsmuseet i Stockholm

Utsikt mot söder från Gamla Bromstensvägen över Bällsta småstugeområde

Kvarteret Järnbalken i förgrunden

Uppdaterad