Foto
Fotograf: Påhlman. Stockholms stadsmuseum

Utsikt mot söder från Gamla Bromstensvägen över Bällsta småstugeområde

Kvarteret Järnbalken i förgrunden

Uppdaterad