Foto

Utsikt mot söder från Gamla Bromstensvägen över Bällsta småstugeområde

Kvarteret Järnbalken i förgrunden