Foto

Götgatan norrut. Flerbostadshuset ligger vid Götgatan 79 och Blekingegatan 57