Foto

Två barn står vid porten till Iversons Gränd 5, nu Iversonsgatan. Pojken håller i ett tunnband. I fonden västerut ses tornet på Johannes kyrka