Foto
Upphov: Okänd. Stockholms Företagsminnen

Bärare och droska utanför hotellet.

Hotell och Restaurant Reisen.

Uppdaterad