Foto

Bärare och droska utanför hotellet.

Hotell och Restaurant Reisen.