Foto

Fartyget Superb. En förbindelseofficer sköter telefonväxeln i en hytt ombord