Foto

Vy över takåsarna mot sydost.

Hotell och Restaurant Reisen.