Foto
Upphov: Okänd. Stockholms Företagsminnen

Vy över takåsarna mot sydost.

Hotell och Restaurant Reisen.

Uppdaterad