Foto
Upphov: Okänd. Stockholms Företagsminnen

Hotellet efter renoveringen.

Hotell och Restaurant Reisen.

Uppdaterad