Foto

Hotellet efter renoveringen.

Hotell och Restaurant Reisen.