Foto

Interiör, matsalen. Hotell och Restaurant Reisen.