Foto

Exteriör av hotellet, med lastbilar i förgrunden. Hotell och Restaurant Reisen.