Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stockholms stadsmuseum

Hus på toppen av Eriksberg sett från söder.

Tidigare en del av kvarteret Träskfloden.
I fonden anas Engelbrektskyrkans torn.

 

Uppdaterad