Foto

Vy från Hotell Reisen på Skeppsbron 14, 1931.