Foto
Upphov: Okänd. Stockholms Företagsminnen

Hotell Reisen på Skeppsbron 14.

Uppdaterad