Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stadsmuseet i Stockholm

Kungstensgatan 32-34. Fotografiet är taget från korsningen med Lilla Badstugatan mot Saltmätargatan och Observatoriekullen. I fonden Observatoriet

Uppdaterad