Foto

Gaskandelaber. Bolinders produkt, tillverkad för Stockholms stad.

Gaskandelaber för Stockholms stad, utformad av bildhuggare Daniel Carlsson.