Foto

Skolavslutning i Björkhagens folkskola. Interiör från klassrum med elever och lärare