Foto

Detalj av gavelfasad.

Borgmästare Westermans hus från 1640-talet.