Foto

Stora Essingebron och Lilla Essingen, vy från Stora Essingen samma dag som bussolyckan. (Buss på linje 96 krockade med lastbil och störtade genom broräcket. 11 personer omkommer, 1 överlever)