Plank och trähusbebyggelse.
Foto

Mäster Mikaels Gata sedd mot öster. T.v. Mäster Mikaels Gata 5

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Fjällgatan (nuv. Mäster Mikaels Gata) västerut från Renstiernas Gata. I fonden Katarina Kyrka

Fjällgatan (nuv. Mäster Mikaels Gata) västerut från Renstiernas Gata. I fonden Katarina Kyrka

Fjällgatan å Söder (nuv. Mäster Mikaels gata)

Fjällgatan å Söder (nuv. Mäster Mikaels gata)

Mäster Mikael / artikelförfattare: Maria von Schéele

Mäster Mikael / artikelförfattare: Maria von Schéele

Mäster Mikaels Gata 5

Mäster Mikaels Gata 5