Plank och trähusbebyggelse.
Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stockholms stadsmuseum

Mäster Mikaels Gata sedd mot öster. T.v. Mäster Mikaels Gata 5

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad