Foto
Fotograf: Fredriksson, Göran H. (f. 1947). Stockholms stadsmuseum

Portal till fastigheten Linnégatan 80

Uppdaterad